Fabrikant
  • Alle Fabrikanten
  • Smartgas (7)

SF6 Sulferdioxide

 SF6 gas sensoren worden toegepast als lek detectors bij "Hoog Spanning" applicaties, het monitoren van de omgevingslucht en het bewaken van de kwaliteit van het SF6 gas .

SF6 gas is een broeikasgas (greenhouse gas) en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Het effect van SF6 gas is 24.000 maal sterker dan CO2.

Lees meer...