Fabrikant
  • Alle Fabrikanten
  • Smartgas (9)

CH4 methaan/ C3H8 propaan

Methaan of ook wel vroeger moerasgas genoemd is het voornaamste bestanddeel van aardgas.
Het gas ontstaat onder andere door afbraak van organische stoffen en het gas wordt gevormd door runderen bij het verteren van voedsel.

Methaan is daarnaast een broeikasgas.

Lees meer...